Telefony pomocowe

Kryzysowy Telefon Zaufania (dla dorosłych) – 116 123 – codziennie godziny 14:00 – 22:00 Dla dzieci i młodzieży – 116 111 Warszawska Niebieska Linia (dla ofiar przemocy w rodzinie) – 22 668 70 00;...