Wyłączenie odpowiedzialności karnej

Rozdział III. Wyłączenie odpowiedzialności karnej Art. 25. Obrona konieczna § 1. Nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem. § 2. W razie przekroczenia granic obrony...