Ogólnopolskie telefony zaufania

 • Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”
  801 120 002
 •  Numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej
  112
  (Infolinia dla osób, które są i czują się zagrożone – pomoc policji, pogotowia, straży pożarnej, straży miejskiej)
 •  Telefon Zaufania Narkotyki –Narkomania
  801 199 990 (czynny codziennie, w godz. 16-21)
 •  Telefon Zaufania – Uzależnienia behawioralne
  801 889 880 (czynny codziennie w godz. 17-22)
 •  Anonimowa Policyjna Linia Specjalna
  800 12 01 48 – „Zatrzymaj przemoc”
  (czynny całą dobę; połączenie bezpłatne)
 •  W sprawach terroryzmu
  22 619 91 49
 •  Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
  800 12 12 12
  (Jest telefonem skierowanym do wszystkich dzieci potrzebujących pomocy.
  Dzwoniąc pod ten numer możesz porozmawiać ze specjalistą, który postara się Ci pomóc. )
 •  Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
  116 111
  ( Numer 116 111 jest linią anonimową, dzwoniąc nie musisz podawać swojego imienia, nazwiska, ani adresu
  zamieszkania, a numer 116 111 nie jest widoczny w rachunku za telefon, ani na billingu). Połączenia z telefonów
  komórkowych i stacjonarnych są bezpłatne.
  Linia jest czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach od 12:00 do 2:00.
  Telefon jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat. )
 •  Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie
  800 12 00 02
 •  Komitet Ochrony Praw Dziecka
  22 831 24 29
 •  Pogotowie rodzinne
  22 613 69 91
 •  Telefon zaufania dla osób myślących o ucieczce z domu
  116 000
 •  „Stop przemocy” dla dzieci i młodzieży oraz dla rodziców
  42 682 28 37
 •  Telefon zaufania Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień Monar
  22 823 65 31
 •  Telefon zaufania Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii
  32 206 82 17
 • Dla kobiet w ciąży
  22 624 20 68
 •  STOP – telefon Centrum Praw Kobiet dla kobiet dotkniętych przemocą i dyskryminacją
  22 621 35 37
 •  Dla rodzin osób zaginionych – telefon fundacji ITAKA
  801 24 70 70 lub 654 70 70
 •  Antydepresyjny telefon zaufania Centrum ITAKA
  22 654 40 41
 •  Infolinia Stowarzyszenia KARAN – Katolicki Ruch Antynarkotyczny
  800 120 289
 •  Krajowe centrum ds. AIDS
  22 692 82 26
 •  Całodobowy telefon zaufania AIDS
  22 622 50 01
 •  Katolicki telefon zaufania
  32 253 05 00
 •  Telefon zaufania dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci
  (uzyskanie wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty
  i trudności)
  800 100 100
 •  Telefon zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym
  116 123 (14:00 – 22:00)
 •  Policyjny telefon zaufania ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
  800 120 226
 •  Linia wsparcia dla osób w sytuacjach kryzysu psychicznego
  800 702 222
 •  Bezpłatna infolinia wsparcia dla osób, którzy stracili bliską osobę
  800 108 108
 •  Pomarańczowa linia – anonimowa pomoc dla rodziców, których dzieci upijają się
  800 140 068
 •  Pierwsza Pomoc Psychologiczna
  22 425 98 48
 •  Dla dzieci i nastolatków zaniedbanych, seksualnie wykorzystywanych, których rodzice
  nadużywają alkoholu – Stowarzyszenie OPTA
  22 827 61 72
 •  Krajowe Centrum Interwencyjno – Konsultacyjne dla ofiar handlu ludźmi
  22 628 01 20

You may also like...

Dodaj komentarz