Telefony pomocowe

Kryzysowy Telefon Zaufania (dla dorosłych) – 116 123 – codziennie godziny 14:00 – 22:00

Dla dzieci i młodzieży – 116 111

Warszawska Niebieska Linia (dla ofiar przemocy w rodzinie) – 22 668 70 00; pn-pt 14:00 – 22:00; prawnik pn i śr 18:00 – 22:00

Ogólnopolska Niebieska Linia – 801 120 002 (ze stacjonarnego płatny pierwszy impuls, z komórkowego pełnopłatna) pn-so 8:00 – 22:00; nd i święta 8:00 – 16:00

Prawnik 22 666 28 50; pn 17:00 – 21:00; 801 120 002 wt 17:00 – 21:00; śr 18:00 – 22:00

Rzecznik Praw Obywatelskich – 22 551 77 69, 800 676 676

Rzecznika Praw Pacjenta – 800 190 590; pn – pt w godz. 9:00 – 21:00

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – 800 121 212; pn-pt 8:15 – 20:00

Telefon Zaufania AIDS – 22 692 82 26 lub 801 888 448

Telefon zaufania Całodobowy – 815 346 060

Zatrzymać przemoc – 800 120 148

Dla osób z problemami psychicznymi lub ich rodzin – 22 885 84 83

„Anonimowy przyjaciel” – całodobowy 895 270 000

Antydepresyjny Telefon Zaufania – 22 654 40 41

Dla kobiet doświadczających przemocy -789 305 666

Telefon Zaufania Anonimowych Alkoholików – 628 75 26

Infolinia AA – 801 033 242

Dla gejów i lesbijek – 22 628 52 22 w godz. 18:00 – 22:00

Narkotyki-Narkomania – 801 199 990

Dla dzieci i młodzieży – 116 111

Dla kobiet w ciąży i matek w trudnej sytuacji życiowej – 800 112 800

Antynarkotykowy Telefon Zaufania – 801 199 990

„Pomarańczowa linia” dla rodziców, których dzieci mają problem z alkoholem – 800 140 068

Linia wsparcia, gdy zaginął człowiek – 801 247 070

Centrum Praw Kobiet – 22 622 25 17; pn, wt, pt 9:00 – 17:00; śr, czw 9:00 – 20:00; prawnik pt od 9:00

You may also like...